Türkiye Cumhuriyeti

İslamabad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye-Pakistan İkili İlişkileri, 09.07.2014

Türkiye, dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle bağlı olduğu Pakistan’ı bulunduğu bölgenin güven ve istikrarının kilit taşı olarak görmektedir.

 

Türkiye ile Pakistan arasında kökleri tarihe dayanan derin dostluk ilişkileri bulunmaktadır. Alt kıta Müslümanlarının Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’na verdiği destek zihinlerde ve gönüllerde ayrı bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi ve modern bir devlet kurma başarısı, 14 Ağustos 1947’de bağımsızlığını kazanan Pakistan halkı için bir esin kaynağı olmuştur.

 

İki ülke yüksek düzeyli sık ziyaretlerle dostluk ilişkilerini geliştirirken, en zor zamanlarında da birbirlerine destek olmuşlardır. 2005 ve 2008 yıllarında yaşanan depremler sonrasında ülkemizin sağladığı yardımlar, Pakistan halkının Türkiye’ye karşı duyduğu kardeşçe hisleri daha da güçlendirmiştir. 2010 yılının Temmuz-Eylül döneminde meydana gelen sel felâketi sonrasında zamanlıca ve felâketzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanan büyük çaplı insani ve nakdî yardımlar, ülkemizin Pakistan’a yönelik uluslararası yardım çağrılarında öncü rol alması, Pakistan yönetimi ve halkı tarafından Türkiye’nin gerçek bir kara gün dostu olduğu yönündeki algıyı pekiştirmiştir. Türkiye, Pakistan’a yardım için atılan adımların, Pakistan yönetiminin yol göstericiliğinde ve öncülüğünde gerçekleştirilmesi gerektiğine inanmakta ve çabalarını bu anlayış temelinde sürdürmektedir. Bu bağlamda, TİKA ofisi 2010 Mart ayında İslamabad’da faaliyetlerine başlamıştır.

 

İki ülke arasındaki ilişkiler 2009 yılında ihdas edilen ve 17 Eylül 2013 tarihinde üçüncüsü düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizmasıyla, yapısal bir işleyişe kavuşturulmuştur. 

Pakistan’la çeşitli alanlarda YDİK çalışmaları kapsamında imzalanan belge sayısı 40'ı aşmıştır.

 

İki ülke arasında siyasi ve insani alanlarda mükemmel düzeyde süregelen ikili ilişkilerin uluslararası platformlara yansıması da son derece olumludur. Türkiye ve Pakistan uluslararası forumlarda birbirlerine destek vermektedirler.

 

Ayrıca, Pakistan’ın içinde yeraldığı bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunmayı öncelikli hedefleri arasında değerlendiren Türkiye, bölgeye yönelik çok taraflı süreçlerde aktif ve yapıcı tutum izlerken, Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirve süreci ve Afganistan odaklı Bölgesel Zirve toplantılarına da öncülük etmektedir.

 

Bununla birlikte, Türkiye-Pakistan ikili ticaret hacmi 2013 yılında için 726 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye ve Pakistan arasında mükemmel düzeyde seyreden siyasi ilişkilerin ekonomik alana yeterince yansımadığı değerlendirilmekte ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ikili ilişkilerin en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır.

 

Karşılıklı üst düzey ziyaretler ise, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Son dönemde Sayın Dışişleri Bakanımız’ın 19 Aralık 2013 tarihinde D-8 16. Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle Pakistan’ı ziyareti ve akabindeki ikili resmi temasları ile Sayın Başbakanımız’ın 23-24 Aralık 2013 tarihlerinde Pakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, keza Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Süreci Sekizinci Toplantısı vesilesiyle 12-15 Şubat 2014 tarihlerinde ülkemizi ziyareti, özellikle ekonomik alanda olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğine ivme kazandırmıştır.