Türkiye Cumhuriyeti

İslamabad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"diaspora, Kültür Ve Toplum" Dergisinin Yayın Hayatına Başlaması , 06.04.2016

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlanan "Diaspora, Kültür ve
Toplum" dergisi yayın hayatına başlamıştır. 

Dergi yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak basılı ve elektronik şekilde yayınlanacaktır.

Dergide, yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, diaspora, göç, demografi, aidiyet, kimlik, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri gibi konularda çalışmalara yer verilecektir.

İlk sayıda yer alacak çalışmalara ilişkin başvurular 15 Mayıs 2016 tarihine kadar diaspora@ytb.gov.tr adresine gönderilebilecektir.

 

Dergiye ilişkin detaylı bilgiye http://diaspora.ytb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecektir.