Recruitment Of A Turkish National As A Contractual Full-time Secretary (text Attached Is In Turkish)

İslamabad Büyükelçiliği 15.02.2012

T.C. İslamabad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

 

Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

8. İyi derecede Urduca ve Türkçe bilmek (İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir),

9. Bilgisayar programlarına vakıf olmak, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten imzalı başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),

2. Kısa özgeçmiş (CV/Resume),

3. Türk pasaportunun işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (arkalı önlü),

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın noterce tasdik edilmiş onaylı sureti,

6. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesinin onaylı fotokopisi; askerliğini yapmış sayılanlar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

   

III) SINAVLAR  :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.   

 

a) Yazılı Eleme Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 23 Mart 2012 günü 10:00-12:15 ve 14:00-16:15 saatleri arasında Büyükelçiliğimiz Kançılaryasında yapılacaktır. Sınav süresi toplam  4 saattir. Sınava katılacak adayların sınav günü sabah 9.30’da Büyükelçilik binasında hazır bulunmaları beklenmektedir.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den Urduca’ya çeviri, (1 saat)

Urduca’dan Türkçe’ye çeviri, (1 saat)

Türkçe kompozisyon, (1 saat)

Matematik (1 saat)

  

 

 

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 30 Mart 2012 günü (gerekmesi halinde müteakip gün) Büyükelçiliğimizde saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. (Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir.)

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılâp Tarihi, İngilizce ve Urduca dil bilgisi.

Uygulamalı Sınav Konuları    : Bilgisayar ve Daktilo kullanımı.

 

IV) BAŞVURU TARİHİ :

Başvuruların en geç 9 Mart 2012 günü mesai bitimine kadar (18:00) istenen belgeler ile birlikte İslamabad Büyükelçiliğimize şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.)

 

Not: Posta yoluyla başvuru yapanların, zarfın üzerinde görülebilecek bir yere “Sözleşmeli sekreter sınavı başvurusu” ibaresini eklemeleri uygun olacaktır.

 

V) BAŞVURUNUN VE SINAVIN YAPILACAĞI ADRES:

 

Turkish Embassy

Diplomatic Enclave, Street No:1

G/5, Islamabad, Pakistan

 

Telefon: +92 51 831 98 00, +92 51 831 98 41

E-Posta: sultan.atak@mfa.gov.tr

   

 

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 18:00

Consular Section Reception Hours: 09:30 am - 12:30 pm

Visa information: Please click here

For visa and consular inquiries: consulate.islamabad@mfa.gov.tr
2/5/2020 2/5/2020 Kashmir Day
3/23/2020 3/23/2020 Pakistan Day
5/1/2020 5/1/2020 Labour Day
5/25/2020 5/27/2020 Eid-ul-Fitr
7/31/2020 8/2/2020 Eid-ul-Azha
8/14/2020 8/14/2020 Independence Day
8/29/2020 8/30/2020 Ashura
10/29/2020 10/29/2020 Republic Day
10/30/2020 10/30/2020 Eid Milad-un-Nabi
12/25/2020 12/25/2020 Quad-i Azam Day